Kategori: Nyheter

Salmonella i hästfoder.

Salmonella har påträffats i hästfoder. SVA och Statens jordbruksverk jobbar för att minimera smittan. på http://www.hastsverige.se/Nyhetslista1.html?news=19511 finns vidare information.