Karin Danielsson, Veterinär
Helena Persson, Djurvårdare
Josefin Kulle Nygren, Djurvårdare
Madelein Lodin Järvinen, Veterinär
Anna Holmstedt, Veterinär