Priser häst

För alla besök gäller:

Inställelse: 600 kr

Milersättning: 110 kr per mil

Tandvård:

Munhåleundersökning:

Normal: 1855 kr

Svår: 2200 kr

Extra kostnader för läkemedel och utrustning kan tillkomma.

Vaccinering:

Influensa: 400 kr

Influensa + stelkramp: 450 kr

Botulism: 450 kr

Ekvint herpesvirus, EHV 1, 4: 600 kr