Poliklinik

På kliniken tar vi emot patienter för undersökning och behandling. Vi har lab-utrustning för blodprover och röntgen för att hjälpa oss i diagnostiken.

Vi utreder och behandlar bland annat:

  • Allergier
  • Hud och öron
  • Hältor
  • Mag-tarmkanalen
  • Endokrinologiska organ
  • Urinvägar

Vi har även möjlighet att utföra progesteronprovtagning av tik inför parning.